Gdy nie uda Ci się zainstalować lub zaktualizować aplikacji w Nero Start, możesz spróbować następujących metod, aby rozwiązać ten problem.


Instalacja aplikacji Nero (np. Nero MediaHome, Nero Recode...) nie powiodła się


Rozwiązanie 1

 1. Zrestartuj program Nero Start.
 2. Przejdź do zakładki "Aktualizacje".
 3. Kliknij na przycisk "Sprawdź aktualizacje".
 4. Pobieraj i instaluj aplikacje Nero jedna po drugiej, zamiast aktualizować je wszystkie.


Rozwiązanie 2

 1. Otwórz program Nero Start.
 2.  Kliknij na pierwszą ikonę w prawym górnym rogu.
 3.  Wybierz "Opcje".
 4.  Rozwiń zakładkę "Instalacja i aktualizacja online".
 5.  Zmodyfikuj ścieżkę "Miejsce instalacji produktów Nero" oraz "Pliki tymczasowe".
 6.  Przełącz się na inny dysk, np. dysk D: lub dysk E:.
   Uwaga: Należy unikać zapisywania w ścieżce zawierającej symbole, spacje lub znaki specjalne.
 7.  Kliknij przycisk "Zastosuj".
 8.  Aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację, przejdź na stronę "Aktualizacje".





Rozwiązanie 3

 1. Kliknij na pierwszą ikonę w prawym górnym rogu Nero Start .
 2. Wybierz "Opcje".
 3. Rozwiń "Instalacje i aktualizacje online".
 4. Kliknij na przycisk "Usuń", który znajduje się za "Plikami tymczasowymi".
 5. Aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację, przejdź do strony "Aktualizacje".

 



Instalacja Nero 2020 nie powiodła się


Rozwiązanie

Proszę pobrać pełny pakiet instalacyjny Nero 2020 z tego miejsca, a następnie dwukrotnie kliknąć pobrany instalator, aby rozpocząć instalację.


Instalacja Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable(x64) nie powiodła się



Rozwiązanie


Pobierz Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) - 14.23.27280 z
https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe


Zainstaluj ręcznie Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64).


Instalacja Microsoft .NET Framework 4.7.2 nie powiodła się


Rozwiązanie


Pobierz Microsoft .NET Framework 4.7.2 z
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/thank-you/net472-offline-installer


Zainstaluj ręcznie Microsoft .NET Framework 4.7.2.



Jeśli żadna z powyższych metod nie rozwiąże problemu na Twoim komputerze, wykonaj kroki opisane w poniższym linku, aby przesłać nam informacje o logu podczas tworzenia zgłoszenia:


https://support.nero.com/pl/support/solutions/articles/44000808581-napotka%C5%82em-problem-techniczny-z-moim-oprogramowaniem-co-musz%C4%99-zrobi%C4%87-aby-uzyska%C4%87-pomoc-