Skalowanie obrazu AI nie było pierwotnie zawarte w wersji stałej, był to jedynie plan jako korzyść dla użytkowników wersji stałej. Brak wersji ze znakiem wodnym, dostępna tylko wersja Windows Store, subskrypcja Nero platinum 365 i samodzielna wersja AI Image Upscaler. W przypadku wersji trwałych w prawym dolnym rogu zawsze znajduje się dziennik Nero. (wersja próbna jest wypełniona logo Nero).

Aby uniknąć nieporozumień, usuniemy aplikację do skalowania obrazów AI w przyszłych stałych wersjach.


Jeśli chcesz korzystać z funkcji Pro bez logo Nero, możesz kupić wersję subskrypcji Nero Platinum Suite lub samodzielną subskrypcję Nero AI Image Upscaler z oficjalnej strony internetowej Nero (https://www.nero.com/enu/products/AI-image-upscaler/) i Windows Store (https://www.microsoft.com/en-us/p/nero-ai-image-upscaler-365-image-enhancement-by-ai/9n346n9mmkd9?activetab=pivot:overviewtab)


Rozwiązanie tymczasowe polega na ręcznym dodaniu pustej ramki pod obrazem i ręcznym przycięciu logo po powiększeniu.