Wygląda na to, że w twoich plikach źródłowych znajduje się dodatkowy plik desktop.ini. Explorer odczytuje ten plik i stwierdza, że ten konkretny folder ma zlokalizowaną nazwę z identyfikatorem zasobu. Pokazuje on rozwiązaną nazwę lokalną, która brzmi "Temporary Burn Folder".

Zasadniczo jest to błąd w zawartości, która zawiera niewłaściwy desktop.ini w nim. Powodem może być albo ręcznie dodany plik, albo oprogramowanie innej firmy, które dodało desktop.ini.

Rozwiązaniem jest usunięcie desktop.ini z dysku (należy pamiętać, że ten plik jest ukryty i trzeba będzie zmienić domyślne ustawienia eksploratora, aby pokazać ukryte pliki).