Het lijkt erop dat er een extra desktop.ini bestand is in je bronbestanden. Verkenner leest dat bestand en vindt dat deze specifieke map een gelokaliseerde naam heeft met een bron-id. Het toont een opgeloste gelokaliseerde naam, die "Tijdelijke Brand Map" is.

In principe is dit een bug in de inhoud die onjuiste desktop.ini bevat. De reden kan ofwel handmatig toegevoegd bestand zijn, of software van derden die desktop.ini heeft toegevoegd.

De oplossing is om desktop.ini van de schijf te verwijderen (merk op dat dit bestand verborgen is en dat je de standaard instelling van de verkenner moet veranderen om verborgen bestanden te tonen).