Jeżeli Nero Start nie zainstaluje Microsoft .NET Framework 4.7.2 w Centrum aktualizacji, możesz spróbować następujących metod rozwiązania tego problemu.


Rozwiązanie 1

Pobierz .NET Framework 4.7.2 ze strony Microsoftu i zainstaluj go ręcznie: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/thank-you/net472-offline-installer


Jeśli instalacja Microsoft .NET Framework 4.7.2 nadal nie powiodła się, a powodem jest "A certificate chain could not be built to a trusted root authority", proszę sprawdzić rozwiązanie w poniższym artykule: 

https://wiki.autocountsoft.com/wiki/Troubleshooting:_Install_.NET_Framework_failed_-_A_certificate_chain_could_not_be_built_to_a_trusted_root_authority


Rozwiązanie 2

Jeżeli żadna z powyższych metod nie rozwiąże problemu, należy upewnić się, że posiadana wersja systemu Microsoft Windows spełnia wymagania systemowe dla instalacji Microsoft .NET Framework 4.7.2.


Minimalne wymagania systemowe dla Microsoft .NET Framework 4.7.2 można znaleźć w poniższym artykule:

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/get-started/system-requirements


Jeśli wersja systemu Microsoft Windows nie spełnia minimalnych wymagań, należy ją uaktualnić przed zainstalowaniem Microsoft .NET Framework 4.7.2.