Jeśli MediaHome nie znajduje żadnych urządzeń do transmisji strumieniowej, np. smart TV, należy sprawdzić poniższe elementy:

1. Upewnij się, że telewizor i komputer są w tej samej sieci, a sieć jest sprawna.

2. W telewizorze, sprawdź ustawienia sieci domowej, upewnij się, że MediaHome jest dozwolony jako serwer multimedialny.

3. Na komputerze wyłącz zaporę sieciową (firewall).

4. Zrestartuj telewizor i komputer, spróbuj ponownie.


Jeżeli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, problem może być spowodowany przez Nero WiFi+Transfer. WiFi+Transfer jest klientem, który współpracuje z aplikacją Nero DriveSpan (na urządzeniu mobilnym). WiFi+Transfer zajmuje część portu UPnP, co w niektórych przypadkach może mieć wpływ na udostępnianie TV.

1. Otwórz Menedżera zadań, znajdź WiFi+Transfer.

2. Kliknij na nim prawym przyciskiem myszy. Kliknij Zakończ zadanie w menu kontekstowym.

3. Uruchom ponownie MediaHome i spróbuj ponownie przesłać strumień.4. Jeśli przesyłanie strumieniowe działa teraz i nie potrzebujesz pracować z aplikacją mobilną Nero Drive Span, możesz odinstalować WiFi+Transfer: