Aby utworzyć płytę startową, wykonaj następujące czynności:
1. Kliknij przycisk Nowy na głównym ekranie Nero Burning ROM.

->Otworzy się okno Nowa kompilacja.

2. Wybierz żądany format płyty z menu rozwijanego.

3. Wybierz żądany typ kompilacji startowej.


->Wyświetlone zostaną zakładki dla płyty startowej; zakładka Boot znajduje się z przodu.

4. Jeżeli dane szablonu dla dysku startowego mają pochodzić z dysku logicznego:

1. Wybierz przycisk opcji Bootable logical drive w obszarze Source of boot image data.

2. Wybierz żądany wpis z menu rozwijanego.


Jeżeli żądany dysk logiczny nie pojawia się w menu rozwijanym, oznacza to, że jest on większy niż ilość miejsca dostępna na płycie. Należy pamiętać, że w przypadku systemów operacyjnych takich jak Microsoft® Windows® 2000, aby uzyskać bezpośredni dostęp do dysków, konieczne jest posiadanie uprawnień administratora, co jest niezbędne do tworzenia dysków startowych.


5. Jeżeli dane szablonu dla płyty startowej mają pochodzić z pliku obrazu:

1. Wybierz przycisk opcji Image file (Plik obrazu) w obszarze Source of boot image data (Źródło danych obrazu startowego).

2. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i wybierz żądany plik obrazu.

3 .Zaznacz pole wyboru Enable expert settings (Włącz ustawienia eksperckie) i w razie potrzeby wybierz typ emulacji dla pliku obrazu z menu rozwijanego Kind of emulation (Rodzaj emulacji).


DosBootimage
Nero Burning ROM udostępnia plik obrazu startowego DosBootimage.ima. Ścieżka do pliku obrazu jest domyślnie wpisana w polu Plik obrazu. Można również wybrać język, który powinien być wyświetlany podczas uruchamiania systemu i wybrać odpowiedni układ klawiatury z menu rozwijanego Boot locale.
DosBootimage jest obrazem dyskietki startowej systemu Caldera DOS i emuluje dyskietkę. Obraz zawiera sterowniki do odczytu z napędów dyskowych i obsługuje systemy FAT32 (odczyt/zapis) oraz NTFS (tylko odczyt). Jeśli wybierzesz DosBootimage dla dysku startowego, ustawienia eksperckie są już wstępnie zdefiniowane.


Jeśli wybierzesz plik obrazu startowego ISOLINUX, Nero Burning ROM automatycznie ustawi ustawienia eksperckie poprawne dla płyty startowej ISOLINUX.


6. Wybierz inne opcje wymagane na zakładkach.

7. Kliknąć przycisk Nowy.


->Wyświetlony zostanie ekran wyboru.

8. Wybierz pliki/foldery, które powinny zostać zapisane w części ISO dysku startowego, i przeciągnij je do obszaru Zawartość dysku.

->Pliki/foldery są wyświetlane w obszarze Zawartość dysku, a pasek pojemności informuje o wymaganej ilości miejsca na dysku. Utworzona została płyta startowa i można rozpocząć proces wypalania.