Jeśli doświadczasz tego problemu, jest on zasadniczo spowodowany przez dwa główne powody:

  1. Nero AI Photo Tagger nie jest dozwolony dla Twojego produktu.
  2. Nero AI Photo Tagger nie jest w stanie poprawnie uzyskać swojego statusu.

Sugerujemy uruchomienie "Nero Start", aby dwukrotnie sprawdzić status produktu. W Nero Start możesz napotkać następujące scenariusze:

  •  Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się i wtedy będziesz mógł poprawnie uruchomić Nero AI Photo Tagger.
  • Używasz wersji próbnej, która wygasła. Proszę aktywować swój oficjalny produkt lub zakupić wersję.

  • Niektóre pliki lub konfiguracje Twojego produktu zostały zmienione i wymagają naprawy. Aby je naprawić, wykonaj czynności opisane w Nero Start.

Jeśli Twój produkt zawiera Nero AI Photo Tagger i nadal nie możesz płynnie uruchomić aplikacji zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym FAQ, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy: feedback@nero.com.