Nero ControlCenter kontroluje język wyświetlania oprogramowania Nero.

Aby zmienić język, należy uruchomić Nero ControlCenter z Nero Start lub Windows Start Menu, albo przejść do C:\Pliki programu (x86)\Nero ControlCenter, uruchomić NCC.exe.

Otwórz zakładkę Język, ustaw język na to, co chcesz. Kliknij przycisk Zamknij.

Uruchomić ponownie Nero Start, sprawdzić, czy język został zaktualizowany.