W systemie Windows 11 22H2 Microsoft zastąpił starsze okno dialogowe Drukuj dla wszystkich klasycznych (win32) aplikacji, np. dla Notatnika, WordPada, Notatnika++ itp. Wcześniej to okno dialogowe było dostępne tylko dla aplikacji UWP (aka Store apps). Ponadto w tej wersji wprowadzono nowe okno dialogowe Kolejka wydruku.

W Nero CoverDesigner po kliknięciu przycisku Drukuj zamiast okna NCD wyskakuje okno dialogowe drukarki systemowej. Nie ma wtedy opcji wyboru, które elementy okładki dysku mają zostać wydrukowane.

Jeśli nie widzisz zastosowania w tym nowym oknie dialogowym Print, na szczęście w systemie Windows 11 22H2 możesz powrócić do starego/legendarnego okna dialogowego Print.
Otwórz okno Command Prompt:


Wpisz następujące polecenie dokładnie tak, jak podano poniżej, i naciśnij Enter:


reg add "HKCU\Software\Microsoft\Print\UnifiedPrintDialog" /v "PreferLegacyPrintDialog" /d 1 /t REG_DWORD /f

Jeśli polecenie zostało wykonane poprawnie, powinieneś zobaczyć komunikat "Operacja zakończona pomyślnie."