Aby móc korzystać z oprogramowania Nero po instalacji, należy aktywować je za pomocą numeru seryjnego.

Numer seryjny nie może być używany na więcej niż jednym komputerze, jest on ważny tylko na jednym komputerze.


Jeśli produkt Nero został już zainstalowany i aktywowany na jednym komputerze, ale teraz chcesz używać go na innym komputerze, postępuj w następujący sposób:


1. usunąć numer seryjny z Centrum Sterowania zerowego na starym komputerze (patrz zrzut ekranu). Należy pamiętać, że nie będzie można używać Nero na starym komputerze.


2. aktywować produkt Nero na nowym komputerze z tym samym numerem seryjnym.