Uwaga:
Więcej informacji na temat konwertowania plików audio do formatu MP3 można znaleźć pod następującym łączem:
Konwersja dźwięku do formatu MP3

Aby uzyskać więcej informacji na temat digitalizacji kaset wideo VHS, kliknij poniższe łącze:
Digitalizacja mediów analogowych


Oprócz konwertowania plików wideo i płyt wideo, możesz również użyć 'Nero Recode' do szybkiego i łatwego konwertowania formatów plików audio na pliki MP3.

Przeciągnij i upuść pliki auido z 'Eksploratora Windows' do strefy upuszczania 'Nero Recode'. Nero Recode" odczyta format i otworzy okno poleceń.

Pod numerem 1 "Dla jakiego urządzenia?" kliknij przycisk Muzyka po lewej stronie i wybierz MP3. Można tu również wybierać spośród innych formatów audio o wysokiej jakości.


Przepływność bitowa dźwięku jest ustawiana automatycznie. Aby ręcznie wybrać żądaną jakość, otwórz listę rozwijaną. Na koniec należy tylko określić lokalizację zapisu i kliknąć ok.

Twoje polecenie zostanie wyświetlone na ekranie głównym. Kliknij przycisk "Rozpocznij kodowanie", a Twoje zadania zostaną szybko przetworzone.

Za pomocą przycisku "Przeglądaj" można przejść do lokalizacji na dysku twardym lub nacisnąć przycisk odtwarzania, aby odsłuchać zakodowany utwór.