Przejdź do Opcji MediaHome - Biblioteka, zobaczysz opcję "Pokaż listy odtwarzania iTunes w Nero MediaHome".
Jeśli ją zaznaczysz, MediaHome będzie pokazywał listy odtwarzania iTunes.
Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, MediaHome nie będzie pokazywał list odtwarzania iTunes.