W niektórych przypadkach, po kliknięciu przycisku Snapshot, obraz zrzutu nie jest wyświetlany w folderze My Media. Obraz można znaleźć w następujący sposób:
1. Kliknij przycisk Options na pasku głównym.
2. Kliknij Application Settings.
3. Przejdź do zakładki Save, zaznacz ścieżkę dla Snapshot Pictures. Zamknij okno dialogowe ustawień.
4. Na ekranie Edycja kliknij ponownie przycisk Migawka. Następnie przejdź do ścieżki, aby sprawdzić, czy zrzut istnieje, czy nie.