Nero Video jest ustawione na "Zachowaj jakość źródła" domyślnie. Tak więc płyty DVD, AVCHD, Blu-ray zachowają jakość i będą wyglądać tak dobrze jak oryginalny plik wideo. Może to jednak spowodować, że niektóre materiały nie zmieszczą się na żądanej płycie docelowej. Można to zauważyć poprzez czerwoną sekcję w pełnym mierniku.Nawet z tym ostrzeżeniem można przejść do definiowania menu i przejść do ostatniej strony przed wypaleniem. Na tych stronach będzie więcej szczegółów na ten temat. Aby rozwiązać ten problem, kliknij na "Opcje > Opcje formatu zapisu".W nadchodzącym oknie proszę kliknąć na zakładkę z typem płyty (np. DVD-Video) i zmienić ustawienie z "Zachowaj jakość źródła" na "Dopasuj do płyty".W rezultacie Nero Video ustawi jakość obrazu w taki sposób, aby pasował do filmu na płycie docelowej.