Czy obawiasz się, że Twoje ważne pliki mogą zostać utracone lub mogą być bezużyteczne na lokalnym komputerze z powodu błędów dysku twardego lub niebezpiecznych zdarzeń, takich jak burza lub pożar? Czy chcesz zaplanować tworzenie kopii zapasowych kilku folderów lub plików w różnych lokalizacjach lub chcesz przywrócić pliki z pamięci masowej online na lokalny komputer?

Od wersji 2019 Nero BackItUp obsługuje tworzenie kopii zapasowych i przywracanie za pośrednictwem magazynu online Google Drive. Nowa funkcja kopii online, pozwoli w łatwy sposób utworzyć kopię zapasową plików lokalnych na Google Drive lub przywrócić je z Google Drive.

Ten FAQ dotyczy funkcji kopii zapasowej online Google Drive.

Kopia zapasowa na Google Drive działa podobnie do istniejącego procesu zadania tworzenia kopii zapasowej.

1. Wybierz typ zadania tworzenia kopii zapasowej dla zadania tworzenia kopii zapasowej


Otwórz ekran główny Nero BackItUp. Jeżeli nigdy nie tworzyłeś zadania tworzenia kopii zapasowej, kliknij duży zielony przycisk "Utwórz kopię zapasową teraz". Jeżeli posiadasz już zadania tworzenia kopii zapasowych, kliknij przycisk "Dodaj kopię zapasową" w prawym górnym rogu i rozpocznij tworzenie nowego zadania tworzenia kopii zapasowej.

W wyskakującym menu wybierz opcję "Kopia online". Zostanie wyświetlone konto pamięci masowej online, do którego jesteś aktualnie zalogowany. Możesz również zalogować się na nowe konto poprzez "Dodaj magazyn online".

Na razie Nero BackItUp obsługuje dwie najbardziej znane usługi przechowywania online: Microsoft OneDrive oraz Google Drive.


Kliknij przycisk "Google Drive", aby wybrać Google Drive jako miejsce docelowe kopii zapasowej. 2.

2. Zaloguj się i zaakceptuj powiązane zapytanie o pozwolenie

W wyskakującym oknie dialogowym wprowadź login i hasło do swojego konta Google Drive.


Po pomyślnym zalogowaniu się zobaczysz prośbę o pozwolenie, którą musisz zatwierdzić, klikając przycisk "Zezwalaj".Po wykonaniu tej czynności Nero BackItUp przełączy się z powrotem do ekranu "Zadanie tworzenia kopii zapasowej". Na ekranie zostaną wyświetlone informacje o Twoim koncie oraz informacje o pamięci masowej.

3. Wybierz swoje źródło kopii zapasowej dla zadania tworzenia kopii zapasowej


Kliknij "Dalej" i możesz wybrać źródło kopii zapasowej dla zadania tworzenia kopii zapasowej. Nero BackItUp oferuje dwa rodzaje wyboru źródła kopii zapasowej: Wybór automatyczny oraz Wybór niestandardowy.


W trybie automatycznego wyboru Nero BackItUp szybko przeskanuje twój komputer i automatycznie wybierze foldery na podstawie typów nośników, które możesz wybrać za pomocą czterech pól wyboru. Po zakończeniu skanowania Nero BackItUp obliczy całkowitą liczbę plików i folderów, a jednocześnie całkowity rozmiar plików. Ten rodzaj trybu wyboru jest łatwiejszy w użyciu i bardziej efektywny dla początkujących użytkowników lub dla użytkowników, którzy chcą wykonać pełną kopię zapasową.Jeśli chcesz dostosować źródło kopii zapasowej, kliknij poniższe łącze "Dostosuj wybór", gdzie możesz ręcznie wybrać źródło(a) kopii zapasowej.


4. Zmień opcję czasu tworzenia kopii zapasowej dla zadania tworzenia kopii zapasowej

Po wybraniu źródła kopii zapasowej, kliknij "Dalej" i zmień opcję timingu dla zadania backupu.

Można wprowadzić dedykowaną nazwę zadania tworzenia kopii zapasowej i wybrać jeden z pięciu różnych typów zaplanowanych kopii zapasowych.

Wskazówka!

Jeśli chcesz mieć pewność, że zawsze będą tworzone kopie zapasowe najnowszych plików na Google Drive, lepiej wybrać opcję "Ciągle".

5. Kiedy wszystko jest już ustawione, kliknij przycisk "Utwórz kopię zapasową teraz". Nero BackItUp przełączy się z powrotem do Ekranu głównego, a nowo utworzone zadanie zostanie natychmiast uruchomione.


Wskazówka!

Nero BackItUp obsługuje tylko tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie z jednego konta Google Drive jednocześnie, ale w rzeczywistości możesz utworzyć wiele zadań tworzenia kopii zapasowych dla jednego konta Google Drive. Jeżeli więc utworzyłeś kilka zadań dla jednego konta Google Drive, będą one przetwarzane kolejno.

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową na innym koncie Google Drive lub przywrócić ją z innego konta Google Drive, kliknij ponownie przycisk Dysk Google. W wyskakującym menu kliknij "Wyloguj", a bieżące konto zostanie odłączone. Następnie zaloguj się na inne konto Google Drive i powtórz powyższe procedury.