Różne wersje produktów Nero mogą być instalowane na tym samym systemie w tym samym czasie, więc można zainstalować najnowszą wersję i pozostawić starszą wersję na tym samym systemie.
Obie wersje są funkcjonalne. Zawsze zalecamy korzystanie z najnowszej wersji produktu z najnowszymi funkcjami.*
Jeśli chcesz odinstalować starsze wersje produktów, możesz to zrobić bez żadnych problemów. Proszę odnieść się również do poniższej tabeli.
Jeśli używasz systemu operacyjnego Windows® 10, należy pamiętać, że dezinstalacja musi być przeprowadzona przez "Panel sterowania > Programy > Programy > Programy i funkcje".
W przypadku Nero MediaHome należy wiedzieć, że biblioteka mediów zostanie przeniesiona z poprzedniego produktu do nowej wersji produktu. Automatycznie otrzymasz swoją znaną bibliotekę multimediów Nero MediaHome ze wszystkimi folderami multimedialnymi, konfiguracjami, pokazami slajdów, znacznikami itp. w kontekście nowych funkcji produktu.
Ponieważ w systemie może być tylko jedna biblioteka Nero MediaHome, Nero MediaHome zostanie wyłączone w starszej wersji produktu.
 


*W przypadku zakupu produktu aktualizacyjnego, prawa użytkownika do instalacji i użytkowania Oprogramowania w ramach niniejszej Umowy są ograniczone do pierwotnie zakupionej wersji Oprogramowania lub aktualizacji i nie obejmują żadnej z tych wersji. Należy odpowiednio dostosować sposób użytkowania, w tym instalację i deinstalację. Więcej szczegółów można znaleźć w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego.