Proszę zrobić to jak następujące kroki:

1. Proszę skopiować wszystkie swoje dane kopii zapasowych do innego komputera.
2. Otwórz Nero BackItUp.
3. Otwórz folder kopii zapasowych, znajdź pliki .nba lub .nbi, które chciałeś przywrócić.
4. Kliknij dwukrotnie pliki .nba lub .nbi.
5. Na ekranie przywracania w Nero BackItUp wybierz pliki kopii zapasowej, które chcesz.
6. Następnie kliknij 'Dalej'.
7. Na koniec wybierz przywróconą ścieżkę i kliknij 'Restore Now'.


Dziękujemy za wspieranie Nero!


Nero Support Team