Proszę odznaczyć "Launch on Startup" wykonując następujące kroki:

1. Zminimalizuj BackItUp klikając 'x' w prawym górnym rogu.
2. Kliknij w ikonie zasobnika systemowego, kliknij prawym przyciskiem myszy BackItUp, odznacz 'Launch on Startup'.
3. Wtedy BackItUp nie będzie się uruchamiał automatycznie przy ponownym uruchomieniu komputera.


Dziękujemy za wsparcie dla Nero!


Nero Support Team