Nero BackItUp jest rozwiązaniem zorientowanym na klienta i nie wykorzystuje typowych strategii przyrostowego lub różnicowego tworzenia kopii zapasowych znanych z rozwiązań korporacyjnych. Zamiast tego istnieją dwa tryby tworzenia kopii zapasowych:


Kopia lokalna / Kopia online nie stosuje wersjonowania plików. Każdy plik istnieje tylko raz w zestawie kopii zapasowej, dzięki czemu kopię zapasową można łatwo przeglądać w Eksploratorze plików Windows


Niezmienione pliki, których kopia zapasowa została wcześniej utworzona, nie są tworzone ponownie.

Plik usunięty z danych źródłowych nie jest usuwany z zestawu kopii zapasowej.

Plik zmieniony w danych źródłowych powoduje nadpisanie pliku w zestawie kopii zapasowej podczas następnej kopii zapasowej.

Plik, którego nazwę zmieniono w danych źródłowych, jest dodawany do zestawu kopii zapasowej jako nowy plik.

Pliki dodane do danych źródłowych są dodawane do zestawu kopii zapasowej

Niedostępne dla dysków optycznych


Local snapshot
stosuje podobną koncepcję, ale przechowuje nowe/zmienione pliki w nowych zestawach kopii zapasowych, więc nie jest tak łatwo znaleźć różne wersje jednego pliku


Niezmienione pliki, których kopia zapasowa została wcześniej utworzona, nie są tworzone ponownie.

Plik usunięty z danych źródłowych nie jest usuwany w poprzednim zestawie kopii zapasowej

Plik zmieniony w danych źródłowych jest dostępny w następnym zestawie kopii zapasowej

Plik, którego nazwę zmieniono w danych źródłowych, jest dodawany do następnego zestawu kopii zapasowej tak, jakby był to nowy plik.

Plik dodany do danych źródłowych jest dostępny w następnym zestawie kopii zapasowej

Lokalne migawki na dyskach optycznych stanowią kompletną kopię zapasową za każdym razem, gdy wykonywane jest zadanie.