Jeśli nie możesz znaleźć menu kontekstowego "Get metadata", możesz włączyć je w menu "File->Options->Database", zaznaczając opcję "Enable access to Gracenote online database".