1. Na ekranie Opcje wypalania Nero Video nagraj projekt do folderu Dysk twardy.

2. Jeżeli nagranie przebiegło pomyślnie, użyj funkcji nagrywania na płytę, aby nagrać płytę.

1). Włóż czystą płytę do napędu dysków,
2). Otwórz folder utworzony w kroku 1, wybierz wszystkie pliki, w pasku nagłówkowym Eksploratora Windows kliknij "Udostępnij", kliknij "Nagraj na płytę" w sekcji Udostępnij.

3). W wyświetlonym oknie dialogowym "Burn a disc" (Nagraj płytę) wybierz opcję "With a CD/DVD player" (Z odtwarzaczem CD/DVD) i kliknij Next (Dalej):

4). Eksplorator Windows otworzy folder Disk Folder, a pliki są gotowe do zapisania na płycie. Kliknij "Zarządzaj" ->"Zakończ nagrywanie", pojawi się okno dialogowe, w którym możesz edytować tytuł płyty i prędkość nagrywania. Kliknij "Dalej":


5). Rozpocznie się wypalanie płyty. Po zakończeniu nagrywania można odtwarzać płytę za pomocą odtwarzacza.