Jeżeli chcesz zmienić język wyświetlania w programach Nero, wykonaj poniższe kroki, odwołując się do zrzutu ekranu.

1.Uruchom Nero Start
2.Kliknij prawą górną ikonę "Wsparcie", a następnie podpunkt "Opcje".
3.W sekcji "Ogólne", możesz ustawić język jak chcesz.

Uwaga: Nowe ustawienia językowe zostaną zastosowane w Nero Start po następnym uruchomieniu.