Począwszy od wersji Nero 2021, przenosimy wszystkie funkcje Centrum Sterowania Nero do Nero Start. Tak więc nie znajdziesz już Centrum Sterowania Nero po zainstalowaniu Nero 2021.

Jeżeli chcesz zmienić język wyświetlania w programach Nero, wykonaj poniższe kroki, odwołując się do zrzutu ekranu.

1.Uruchom Nero Start
2.Kliknij prawą górną ikonę "Wsparcie", a następnie podpunkt "Opcje".
3.W sekcji "Ogólne", możesz ustawić język jak chcesz.

Uwaga: Nowe ustawienia językowe zostaną zastosowane w Nero Start po następnym uruchomieniu.