In de Express mode kunt u een effect toepassen op één clip, open dan de "Express Effect Control" en activeer "Apply to all clips or pictures".